.

Thursday, November 23, 2017

Organizational Systems Wireless Auditor (OSWA)

Organizational Systems Wireless Auditor (OSWA)
This news is a bit late, but congratulations to the following 19 DISM students who passed the ThinkSECURE's Organizational Systems Wireless Auditor (OSWA) certification examination which was conducted in Apr 2017!


1. Ang Wei Xiang Darren
2. Bryan Lim Yi Yong
3. Chen Qiurong
4. Chua Jun Kiat, Alex
5. Fung Wei Hung Titus
6. Koh Si Xing
7. Lee Guo Qiang
8. Lee Kai Wen Aloysius
9. Lim Jerome
10. Neo Ken Hong, Kelvin
11. Pang Huan Shan, Shawn
12. Sean Phang
13. Tan Hui Yang, Zen
14. Tan Jia Le
15. Tan Jun Kai, Calvin
16. Tay Zheng Yao, Schuyler
17. Wong Chong Peng
18. Wong Zhen Wei
19. Yeo Han Jordan

No comments:

Post a Comment