.

Monday, September 28, 2015

CEH Examination @ SP

Congratulations to the following DISM students who took the CEHv8 examination during the September vacation period and passed the examination. These students are:

DISM Year-2 Student
1.       WONG ZHEN WEI

DISM Graduated Student
2.       TANG WAI KIN BERNARD

DISM Year-3 Students
3.       BAY WAN TING BRIDGET
4.       CHAN KOK JING DARYL 
5.       CHEONG JIE NING JACQUELINE 
6.       CHIA LE JING 
7.       JOSEPH FUNG KING YIU 
8.       LEE BO QIANG 
9.       LEE TZE TING 
10.   LIM WAI KIAT 
11.   MUHAMMAD MIKAIL BIN JAMIL 
12.   NG KAH WER LINDON 
13.   NGO WEI LIN 
14.   PRESHANT DAYAN ACHUTHAN 
15.   QWEK ZHI HUI 
16.   WONG YI JING 

Once again, CONGRATULATIONS!!!